Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK VHI.
misdaad en misdadiger.
,De school der anthropologie criminelle — aldus het rapport
van Dimitri Drill op het laatste anthropologisch congres te
Brussel (1892) maakt op de eerste plaats den misdadiger en
zijne talrijke typen tot een voorwerp harer ernstige studie."
Tegen de ernstige studie van den misdadiger hebben wij
hoegenaamd geen bezwaar, maar de vaststelling van hetgeen
men door „misdaad" moet verstaan dient toch aan de studie
van den misdadiger vooraf te gaan.
't Is toch duidelijk, dat, waar geen „misdaad" erkend wordt,
het woord „misdadiger" een zinlooze klank is. Daarom schrij-
ven wij boven ons opstel Misdaad en misdadiger, en beginnen
wij ons onderzoek naar de waarde der nieuwere theorieën met
einige beschouwingen over misdaad en verantwoordelijkheid ').
Eene daad, welke werkelijk „mis," d. i. verkeerd, slecht,
Met veel vracht zal de lezer de eerste hoofdstakken van het proef-
schrift van Dr. Nolens : De leer ran den H. Thomas van Aquino over
het recht raadplegen.
Behalve dit werk gebruikten wij bij onze stadie :
Rapports du troisième congres d^anthropologie criminelle, — Lombroso,
L'Uomo delinquente, 1889. — Tarde, La philosophie pénale, 1891. —
Laurent, I^es habitués des jyrisons de I-'aris, 1890. — Corre, Crime et
suicide, 1891 — Garofalo. La criminalogie, 1888. — Francotte, L'An-
thropologie criminelle, 1891. — Lncchini, I.e droit pénal, 1892, en de in