Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
voorgekomen, vrijl vooral door herhaalde behandeling een pa-
tient steeds meer onder den invloed van zijn hypnotiseur raakt
en post-hypnotische suggesties steeds met beter gevolg kun-
nen gegeven worden, is de raad van ernstige medici zeker én
in hun eigen belang én in dat der patienten: laat u nooit
hypnotiseeren dan door een man van erkende betrouwbaarheid
en in tegenwoordigheid van onverdachte getuigen, die toehoo-
ren en toezien.
Onder de gevolgen der hypnose kunnen wij evenmin die
der veelvuldig hei-haalde hypnose tellen. Wij stellen, wat dit
punt aangaat, de werking der herhaalde hypnose op ééne lijn
met die van andere bedwelmende middelen : chloroform, mor-
phine, alcohol enz. Alle, waar ze ook hunne werking op de
hersenen mogen beginnen, eindigen met het orgaan van het
zelfgevoel voor een tijd te verlammen en het zelfbewustzijn
te ontnemen; zij praedisponeeren dus dit orgaan tot eene
blijvende stoornis, en dit te meer omdat hunne werking in
tegenstelling met de natuurlijke rust van den slaap, in
zekeren zin gewelddadig is. Te veelvuldig gebruik loopt bij
al deze narcotica op het gekkenhuis uit, terwijl een spaarzaam
en oordeelkundig gebruik nuttig kan zijn.
Wij zeggen een „oordeelkundig'' gebruik, omdat het hypno-
tiseeren door de Hanssen's, Donato's e. t. q., die zonder te onder-
zoeken, of de nei veuse toestand der patiënten niet de hypnose
verbiedt, er maar op los hypnotiseeren en daarbij als het ware
met geweld hun sujet overmeesteren, reeds bij de eerste zit-
ting schadelijke gevolgen kan hebben. Het houden van hypno-
tische voorstellingen houden wij voor even schandelijk als
wanneer men ten aanschouwe van een geheel publiek eenige
menschen opzettelijk dronken zou maken
Juist omdat wij een spaarzaam en oordeelkundig gebruik
Op de medische colleges, waar patiënten hypnotisch behandeld
worden en tegelijkertijd als denionstrations-objekte dienen, is dit natonr-
lijk niet toepasselijk.
11