Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
tensoort, ten minste gedurende zeer langen tijd, standvastig is ;
en niet slechts standvastig is, maar ook onder de meest ver-
schillende uiterlijke omstandigheden standvastig gebleven is.
De oorzaak, welke de physische krachten richt en leidt, kan
daarom niet buiten het organisme liggen — of men moest
voor elke plant een bijzondere inmenging der Voorzienig-
heid aannemen, iets, wat zeer zeker niemand zal willen vol-
houden, die met den H. Thomas meent, dat men niet een
„mirakel, maar de natuur der dingen moet zoeken.' Maar die'
oorzaak kan toch niet gevonden worden in de moleculaire
structuur of de chemisch-physische constitutie. De buitenge-
woon samengestelde structuur, welke Weissmann aanneemt,
niet zoozeer omdat de ervaring ze ons doet kennen, maar
wijl hij ze noodig heeft voor zijne theorie der erfelijkheid,
moet toch bij de celdeeling, door welke een „zeer samengesteld
organisme" ontstaat, in eene andere structuur overgaan of ten
minste oorzaak zijn, dat de dochtercellen eene andere struc-
tuur bezitten dan de moedercel. Ware dit niet zoo, dan ont-
stond een aggregaat van gelijksoortige cellen maar geene
plant. Onverklaarbaar wordt het nu: niet slechts, dat die
ongelijksoortigheden in bepaalde orde op elkander volgen
maar vooral, dat steeds als eindresultaat van al die ongelijk-
soortigheden eene volkomen gelijksoortige nieuwe kiem-
cel ontstaat; terwijl buitendien het vermogen van sommige
plantendee/e» om tot eene geheele plant op te groeien ook
een raadsel blijft. Om deze moeilijkheden te ontgaan, neemt
Weissmann aan, dat elke cel, of althans zeer vele cellen, een
klein deel oorspronkelijk Kiemplasma mede krijgt en dat
zeker in de kiemcel van elk zaadje een klein deel van het
oorspronkelijk nucleoplasma aanwezig is. Afgezien nu nog
van de vraag, hoe het komt, dat al weder het nucleoplasma
volgens eene vaste en in de physische en chemische laborato-
V) Bladeren b. v. zooals bij de Begonia's.