Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
157-
Het wachtwoord „suggestie' moet ook dienst doen, om de
wondervolle genezingen van Lourdes en andere plaatsen te
verklaren, in weerwil van de verklaring door ongeloovige
doctoren afgelegd, dat er genezingen geschieden, welk geheel
en al buiten het bereik der suggestie liggen en dat er perso-
nen herstellen, welke door den bekenden hypnotiseur Dr. Char-
cot als ongeneeslijk ontslagen waren. Dat feitelijk de een of
andere zenuwlijder door eene religieuse opwekking der ver-
beelding geneest, wij hebben er volstrekt niet tegen — maar,
zooals Kiko in De Tijd mededeelde, in Lourdes bleef dikwijls
de genezing uit, waar men ze icel, en werd verkregen, waar men
ze niet, op natuurlijke oorzaken afgaande, zou verwacht hebben.
Men moet, waar het een wonder geldt, degelijk onderscheid
maken, of de zaak geheel en al buiten de macht der natuur-
lijke oorzaken ligt, dan of ze door natuurlijke oorzaken kan
bewerkt worden. En in dit laatste geval moet er wederom
scherp onderzocht worden, of, in een bepaald geval, de natuur-
lijke oorzaken wezenlijk werkzaam waren of niet. Zijn dan de
natuurlijke oorzaken werkzaam, dan heeft men niet, is de werking
der natuurlijke oorzaak uitgesloten, dan heeft men wel met een
wonder te doen.
Overigens heeft Dr. Bernheim, zooals we aanhaalden, geval-
len genoeg opgenoemd, waarin geen suggestie en geen opwek-
king iets vermag — en er is dus nog, en er zal steeds blijven,
gelegenheid genoeg voor genezingen, die elkeen als een won-
der moet erkennen. Is het dwaas de mogelijkheid der mirakelen
te ontkennen, en onverstandig een mirakeljager te zijn — de Kerk
zelve leert ons, beter dan alle doktoren, dat men bij het consta-
teeren van een mirakel zeer voorzichtig moet te werkgaan.
het hypnotisme in de opvoeding.
„Extractum cornm unicornii' was voor jaren een genees-
') Leerzaam is onder dit opzicht het boek van Mgr. Korum: „Wonde-