Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
156-
mingen, en die zijn niet talrijk, betrefien voorbeelden van
/iefej'osuggestie, suggestie door een ander. Meestal was hierbij
het sujet of eene hysterische of getraineerd en moest, om de
proef te doen lukken, de invloed van het gevoel te baat ge-
nomen worden. Het was niet voldoende te zeggen: ,ge zult
aan den arm bloeden", maar er moest eene letter op den arm
geteekend worden en in de hypnose bevolen worden: „ge zult
daar bloeden, waar die letter geteekend is". Karakteristiek
hierbij is, dat bij de meeste proeven van dit soort eene „sug-
gestion ä échéance" noodig is, dat het niet lukt den patiënt
dadelijk te doen bloeden maar wel na eenigen tijd: eene om-
standigheid, die vooral met het oog op de sujetten, bij wie
het kunststuk mogelijk is, tot groote voorzichtigheid moet
aansporen. Bij een patiënt, die onmiddellijk en ten aanschouwe
van een geheel medisch publiek op het bevel reageerde, waren
het niet de letters, die staande de zitting op de huid getee-
kend waren, maar de letters, die bij eene vroegere voorstelling
reeds dienst gedaan hadden, welke zich rood en met enkele
bloedparels voorzien op de huid afteekenden (Gullere o. c.).
Diepe wonden en scheuren in de huid zijn tot nog toe niet
door suggestie veroorzaakt ').
Wij voor ons verwachten van die kunsten therapeutisch weinig
heil en vreezen er geen nadeel van voor de echtheid der wer-
kelijke lijdensteekens. Integendeel hoe nauwkeuriger men zulke
buitengewone feiten onderzoekt, en hoe zorgvuldiger men zoo-
wel alle bedrog als alle natuurlijke oorzaken uitsluit, hoe beter
het is en hoe helderder ook Gods macht aan het licht komt.
') Onze vriend Dr. J. wees ons op de overeenkomst tassehen deze
gesuggereerde blaasjes en plekken en die, welke bij de gordelroos voor-
komen. Deze ziekte bestaat daarin, dat over het geheele verloop van
een zenuw de huid rood wordt en zich met kleine blaasjes bedekt. Eene
„gemakkelijk geneesbare verandering der zenuw" (Niemeyer, Pathologie)
kan dus zulke verschijnselen te weeg brengen en maakt ons minder on-
begrijpelijk hetgeen er tengevolge der hypnose, waar ook de zenuwen
hoofdzakelijk in 't spel zijn, gebeurt.