Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
154-
ken — een toestand welke zeker voor de genezing niet gunstig
is. Bij groote operatiën schijnt de suggestie niet de plaats
van de chloroform te kunnen innemen; bij het kiezentrekken
is echter een watje met zuiver water voor velen voldoende
om geen pijn te voelen, terwijl ook hoofdpijn en kiespijn zich
door „suggestion ä l'état de veille" gemakkelijk laten ver-
drijven. En wanneer een dokter de overtuiging heeft, dat
een patient wel van zelve genezen zal, als hij maar rustig
en matig leeft, en om den zieke kalm te houden pillen van
broodkruimels of een drankje van Protoxyd Hydrogenii (water)
met een stroopje voorschrijft, wat is dat dan anders dan een
werkd^i op de verbeelding? Zeer juist zegt Bernheim (o. c.):
„Zonder twijfel is de suggestie niet in staat een ontwricht
lidmaat op zijne plaats te brengen, een rheumatische gewrichts-
aanzwelling te doen slinken, de verdwenen hersenzelfstandig-
heid te herstellen ... de suggestie is niet bij machte de func-
tie te herstellen van een orgaan, dat niet meer bestaat. Men
moet zich voor overdrijving wachten; de rol, welke suggestie
bij organische kwetsingen (lésions) speelt, is gering. De sug-
gestie kan niet voor het heele therapeutische arsenaal in de
plaats treden;... zij geneest de koorts niet en voorkomt niet
altijd het zweeten en den hoest'. Maar van den anderen kant:
„kan de suggestie organische veranderingen te weeg brengen;
wij hebben roode plekken, blaren (als van een trekpleister),
diarrhee en haemorragieën door suggestie zien ontstaan.....
Bij de meest uiteenloopende ziekten der organen voegen zich
storingen in het zenuwleven, die aan den algemeenen zenuw-
toestand van een organisme, welks verrichtingen één samen-
hangend geheel vormen, gebonden zijn......Waarom zou
men nu deze storingen niet door suggestie kunnen doen ver-
dwijnen, ook dan wanneer men de oorzaak niet kan wegne-
men .... Wat doet de medicus in vele gevallen anders, dan
de zieken symptomatisch behandelen? [d. w. z. de gevolgen
aantasten, waar hij tot de oorzaak der ziekte niet kan door-