Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
153-
pium motus niet in het hart maar in het centrale zenuwstel-
sel zoekt, moeten wij tot het besluit komen, dat de verbeel-
ding op gezondheid en ziekte („adsanitatem vel ad aegritudinem')
kan werken in de eerste plaats bij die kwalen of toestanden,
welke direct van de zenuwen afhankelijk zijn, om 't even of
de verbeelding op zich zelve prikkelbaar genoeg is om ook
buiten de hypnose geïnfluenceerd te worden (,suggestion a
l'état de veille"), dan of de verbeelding, althans voor de eerste
maal, geheel vrij terrein moet hebben en door den hypno-
tischen toestand van allen störenden invloed moet zijn afge-
sloten („suggestion hypnotique").
Niemand denkt er aan van de suggestie te eischen, dat zij
eene geheel afgestorvene zenuw zal herstellen; er zijn echter
dikwijls gering«, nauwelijks waarneembare veranderingen
der zenuwzelfstandigheid, welke weliswaar het gebruik der
zenuw, hare functie eigenlijk, niet belemmeren, maar toch
zoo op de verbeelding werken, dat feitelijk het lichaamsdeel,
hetwelk die zenuw tot beweging noodig heeft, verlamd schijnt.
In dit geval is de suggestie (en andere oorzaken evenzeer)
in staat het gebruik van het lidmaat terug te schenken en
daardoor tevens de feitelijke genezing te bevorderen. Hetzelf-
de geldt voor die gevallen, waar pijn, hetzij tengevolge van
eene reflexwerking, hetzij tengevolge van eene vrijwillige
reactie, bewegingen belemmert, die in zich nog zeer goed
mogelijk zijn. De suggestie, welke de pijn wegneemt, of liever
de aandacht van de pijn aftrekt, herstelt daardoor ook de
beweging. Op eene andere wijze werkt de suggestie, welke
de pijn wegredeneert, somtijds gunstig op het organisme. Als
de pijn hare rol vervuld heeft en hare waarschuwende stem
heeft doen hooren, zoodanig dat de zieke de hulp van een
geneesheer heeft ingeroepen, is het dikwijls goed, dat haar
het zwijgen (door narcotica of suggestie) worde opgelegd.
Haar voortdurend geroep zou de aandacht van den zieke op
zijne kwaal of wond gevestigd houden en hem ongerust ma-