Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
150-
de waarschijnlijkheid, dat eene suggestie verwezenlijkt zal worden,
met den tijd afneemt even zoo goed als men meer kans heeft dat
te vergeten, wat men zich had voorgenomen op een ver ver-
wijderd tijdstip te verrichten. De voorheelden der „suggestion
ä longue échéance' zijn dan ook zeer schaarsch.
Post-hypnotische misdaden, d. w. z. misdaden gedurende den
slaap bevolen en nä de hypnose uitgevoerd, schijnen ons niet veel
toekomst te hebben, al kunnen wij de mogelijkheid daarvan
niet ontkennen. Zelfs het geval, dat Dr. Voisin {Rapport s. l.
suggestions délictmuses) in Brussel ter tafel bracht om de moge-
lijkheid zulker misdaden te bewijzen, wekte in ons de overtui-
ging, dat een schurk al heel onhandig zou doen, wanneer hij
een gehypnotiseerd persoon met de voltrekking van een mis-
dadig plan zou belasten. De brandstichting, welke door Dr.
Voisin aan Marie D. bevolen was, werd onder de oogen van
de bewoners der avenue Bugeaud met de grootste kalmte ten
uitvoer gelegd en had dus, ware het meenens geweest, al bit-
ter weinig kans van slagen gehad. De „amnésie au réveil", het
vergeten wat er gebeurd is, waarop de misdadiger, die een ge-
hypnotiseerd persoon gebruikt, moet rekenen, is wel een
verschijnsel, dat aan den hypnotischen droom evenals aan
den natuurlijken droom eigen, maar ook bij beide nagenoeg
even onzeker is, daar de herinnering dikwijls plotseling plaats
heeft en andere malen door een bekwaam hypnotiseur kan
opgewekt worden.
Negatieve suggestie noemt men het wegsuggereeren van een
of ander. Zij is meestal post-hypnotisch; b. v.: „Wanneer gij
ontwaakt, zult gij mij niet meer zien, niet hooren' enz. Dr.
Bernheim merkt hierbij zeer terecht aan, dat de patiënten
toch blijven zien en hooren, daar zij de voorwerpen, die weg-
gesuggereerd zijn, weten te ontwijken en het bevel „nu kunt
ge mij weer hooren' verstaan.
Ook dan, wanneer schijnbaar een der oogen met blindheid
geslagen wordt, kan men met een prisma aantoonen, dat het