Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
kan ook den modernsten physioloog niet hinderen; wij nemem
noch warmte, noch electriciteit, noch aantrekking onmiddellijk
waar; ons verstand besluit tot de oorzaak uit de gevolgen,
uit de feiten. En voor de oorzaak „leven" doen wij niet
anders.
Is het onmogelijk reeds voor de laagste planten de aanwe-
zigheid van een bijzonder iets, wat de krachten der leven-
looze natuur in de planten beheerscht, te ontkennen, veel
minder kunnen wij het levensbeginsel der hoogere planten
tot structuur en constitutie terugbrengen. Daar de hoogere
planten als eersten oorsprong eene enkelvoudige cel, de kiem-
cel, hebben, moeten we den grond van haar ontstaan in de
kiemcel zoeken. Dit wordt o. a. ook door prof. Weissmann
uit Freiburg gedaan.
In zijn werk Continuität des Keimplasma's zegt hij, spreken-
de voornamelijk over de celkern; „Ik neem voor deze stof
«ene buitengewoon samengestelde structuur aan, als oorzaak
van het vermogen, dat die kern bezit, om zich tot een zeer
samengesteld organisme te ontwikkelen" en meent hij,
„dat de chemisch-physikalische hoedanigheid en de moleculai-
re structuur" aan den kern der kiemcel „het vermogen ver-
kenen om, onder zekere omstandigheden, tot een nieuw in-
dividu van dezelfde soort op te groeien'
Wij kunnen met die meening niet instemmen.
Zonder twijfel, in de plant zijn en blijven de scheikundige
krachten werkzaam, en de stoffelijke wet van het behoud
van arbeidsvermogen geldt daar even als elders, maar uit alles,
wat wij in de plant, ook de eenvoudigste, waarnemen, blijkt, dat in
de levende plant de scheikundige en physische krachten ge-
richt en geleid worden volgens een plan, dat voor elke plan-
') S. 5. De verklaring lijkt wel op die der chemici, welke de eigen-
schappén der stof verklaren door diezelfde eigenschappen aan zeer
kleine deeltjes, moleculen en atomen, toe te kemien.
S. 13.