Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
145-
„mijn" houden, ook in den slaap het speelgoed vaster om-
knellen, wanneer men her, hun uit de hand tracht te wringen.
In den verlevendigden, handelenden droom der hypnose is
het — afgezien van de daaraan verbonden gevaren, waarover
later — niet anders.
de post-hypnotischb suggestie.
„Wanneer ge nu wakker zijt en de deur uitgaat, moet ge
eens flink aan de bel trekken', zei mijn vriend Dr. J. aan
een meisje, dat hij gehypnotiseerd had. En werkelijk het kind
speelde belletrekkertje en liep hard weg. Een ander zette
zich in een hoekje op de knieën en bad een „ Gegrüsset seiest
Du Maria'. Een derde plaatste zich aan het klavier en speel-
de de „sonate pathétique' tot aan het „andante', en toen
haar vader zei, „kom kind, wij gaan', was het antwoord:
,ik kan niet, ik moet doorspelen, dat heeft de dokter zeker
gedaan'.
Ziedaar een paar voorbeelden van post-hypnotische sug-
gestie „met korten vervaltijd", nl.. onmiddellijk na het ontwaken.
„Ga nu naar huis en heden avond om acht uur slaapt ge
in en blijft rustig slapen tot morgen ochtend zes uur": dit
bevel, in den voormiddag gegeven, was voldoende om de pa-
tiente, welke aan langdurige slapeloosheid leed, werkelijk te
doen inslapen en haar een rüstigen nacht te bezorgen. Bij
deze suggestie was de termijn der vervulling reeds langer.
Er zijn gevallen bekend, waarin het gedurende de hypnose
gegeven bevel na dagen en weken ten uitvoer werd gebracht
en eene gesuggereerde hallucinatie werkelijk ontstond.
Een paar voorbeelden tot toelichting. Dr. Bernheim beval
aan een zijner patienten, een oud soldaat, welke aan eene
maagkwaal lijdende was, na vijf dagen in zijn college-zaal te
komen ; daar zou hij een zijner vroegere wapenmakkers vin-
den, welke met hem over een horloge woorden zou krijgen,
die op eene vechtpartij zouden uitloopen. Werkelijk komt de
10