Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
141-
weldra voelt men ook de bekende huidprikkeling; en blijft die
prikkeling uit, dan is het gewoonlijk voldoende, dat men de
verbeelding verlevendige door na eenige oogenblikken te her-
halen, dat ze (de vloo) leelijk gestoken heeft.
„Wanneer men aan leeken in 't vak of aan leerlingen —
zegt Dr. Jordan — iets van een microscopisch praeparaat wif
laten zien, dan gebeurt het, dat ze verzekeren het gezien te
hebben en zulks ook werkelijk gelooven, terwijl men toch
door vragen er achter kan komen, dat zij of niets of wel iets^
anders gezien hebben."" Uit eigen ervaring weten wij, dat zulke
illusiën volstrekt niet ongewoon zijn.
Wij zouden het aantal dezer voorbeelden gemakkelijk nog
kunnen vermeerderen, maar wij gelooven, dat ieder, wanneer
hij slechts in zijne naaste omgeving wil rondzien, bewijzen
genoeg zal vinden voor de waarheid van het spreekwoord
„inbeelding is erger dan hekserij.' De gewone kunststukken
der gehypnotiseerden achten wij tevens, zooals wij reeds zei-
den, door het bovenstaande voldoende toegelicht, n.l. : het
voorstellen van verschillende personages, het zien van dingen,
die er niet zijn, de werking van denkbeeldige geneesmiddelen
of van sterke dranken, om 't even of er water noodig is om
de suggestie te helpen, dan of een patiënt in staat is uit een
denkbeeldig glas een even denkbeeldig borreltje te drinken en
daarvan dronken te worden. Het feit, dat verschillende per-
sonen niet op dezelfde wijze ontvankelijk zijn voor hypnose
en suggestie, dat hunne persoonlijkheid, vooral in den beginne,^
van invloed blijft op de wijze, waarop zij aan eene suggestie
beantwoorden, dat eindelijk herhaalde proefnemingen eene
zekere dressuur doen verkrijgen, welke den hypnotiseur in
staat stelt snel en met zekerheid te werken, is een teeken,.
dat tot hiertoe de hypnose de grens van het natuurlijke niet
overschrijdt.
De bepaling: „de hypnose is de kunstmatige verlamming
van hersencentra,' waarbij' wij nu zouden willen voegen r