Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
140-
ger te maken. Wanneer wij zien, dat ook bij gezonde, waken-
de menschen spieren en zenuwen, waarvan men, dit niet zou
vermoeden, onder den invloed staan van de verbeelding, zal
iiet ons niet verwonderen, dat zulks in hoogere mate het
geval kan zijn, wanneer de controle ontbreekt (krankzinnig-
heid, gewone slaap en droom, en hypnotische toestand).
Wie weet niet, dat men den weerslag van de gedachte aan
iets zeer zuurs in den mond voelt, dat de voorstelling van iets
akeligs iemand kan doen huiveren en die van iets walgelijks
tot zeer onaangename reflexbewegingen aanleiding kan geven.
Wij vreezen onkiesch te worden, maar om eene dikwijls voor-
komende hypnotische geneeswijze begrijpelijk te maken, moeten
wij er toch op wijzen, dat de gedachte aan iets, hetwelk in
de hollandsche spoorwagens, in tegenstelling met de duitsche,
dikwijls ontbreekt, voor sommige reizigers lastige gevolgen kan
hebben; gevolgen, die uitblijven, wanneer eene lectuur of een
gesprek de aandacht afleidt. Op de medische colleges is het
geene zeldzaamheid, dat verschillende toehoorders aan de ziekte
meenen te lijden, welke behandeld wordt (hartziekten en tering
hebben gewoonlijk den meesten aanhang); in de laboratoria
der scheikundigen ontstaat bij nieuwelingen speekselvloed enz.
•tengevolge van de idee, dat eene minimale hoeveelheid kwik
in staat is die vergiftiging te veroorzaken. Nog niet lang gele-
den zagen wij een paar hoogere burgers zeer opgewekt en luid-
ruchtig worden ten gevolge van éene hoeveelheid lachgas, die
nog geene muis dronken zou gemaakt hebben. Wil de lezer een
paar zeer onschuldige proeven om de kracht der verbeelding
in het hcht te stellen, dan late hij iemand, „die geen zolder
in den neus heeft," een snuifje nemen en verzeker hem vast
■en zeker, dat hij niet zal en niet kan niezen. Tien tegen een,
-dat het anders onvermijdelijke niezen zal uitblijven. Of wel hij
signaleere de aanwezigheid van een klein, bruin, springend
insect (den bekenden turner Pidex) op de wang of op den
ials. De eerste beweging is natuurlijk die van afweer, maar