Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
139-
Een mijner vrienden suggereerde aan eene patiente de-
letters P. R. op een geheel onbeschreven gelaten velletje papier
en deed haar daarna dit velletje ('t was door een haast on-
merkbaar speldeprikje geteekend) tusschen andere uitzoeken.
Xa eenig aarzelen vond ze het, en toen haar daarna gelast-
werd, het papiertje met de louter denkbeeldige letters voor
den spiegel te houden, zag zij de letters in spiegelschrift.
Blijkbaar had zij het papiertje, hetzij aan het merk, dat er
op gemaakt was, hetzij aan iets anders herkend, want niet de
letters deden het papier vinden (anders ware er geen aarzelen
mogelijk geweest) maar het herkende papiertje suggereerde
de letters. Bij de proef met den spiegel, hoe verrassend ook
op het eerste gezicht, heeft, dunkt ons, de kennis, dat een
spiegel op die wijze de beelden omkeert, op de verbeelding
gewerkt, en bij iemand, die nooit een spiegelbeeld gezien had,
zou de proef niet gelukt zijn. ,La suggestion ne realise pas
ce qu'elle veut" : niet alle hypnotische proeven gelukken bij
elk sujet en ook bij het hypnotisme maakt oefening den
meester. Waar de eene gehypnotiseerde een stuk hout in
de hand moet hebben, om in den waan te komen, dat hij
een glas wijn uitdrinkt, brengt de andere de ledige hand
aan den mond en drinkt hij lucht, terwijl een derde naar
zijn mond wijst en verder op de .suggestie volstrekt niet
reageert.
Naast de getrouwheid der verbeelding om indrukken te
bewaren en te reproduceeren, speelt bij de hypnotische sug-
gestie ook de macht dier verbeelding eene groote rol.
Zeker ligt er overdrijving in de uitdrukking: „toute idéé
tend a se réaliser', maar onwaar kan men dit gezegde niet
noemen. De kunst der gedachtelezers, die wij in het vorige
hoofdstuk bespraken, is er reeds een bewijs voor. Eenige
andere voorbeelden mogen hier eene plaats vinden; zij zullen
het hunne er toe bijdragen, om den sluier der geheimzinnig-
heid, waarin het hypnotisme gehuld is, eenigszins doorzichti-