Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
138-
mogelijk maakt. Of, wil men eene andere voorstelling, 't lijkt
eene watermassa, die gewoonlijk door vele kanalen stroomt,
maar door sluiting van enkele gedwongen wordt door de overige,
maar nu met grootere kracht en snelheid, haren weg te nemen.
De verhoogde werkzaamheid kan zoowel het gebied van de
innerlijke zinnen als dat der uiterlijke zintuigen treffen. In het
laatste geval noemt men zulks „hyperaesthesie'. Als voorbeel-
den zou men uit het gewone leven de blinden kunnen aanhalen,
die meestal een zeer fijnen tastzin en een scherp gehoor be-
zitten, en zou men op de hyperaesthesie van sommige zieken
kunnen wijzen. Doelmatiger is het de aandacht er op te
vestigen, dat men dikwijls bij iemand, die in zijn slaap opstaat
en zich aan 't schrijven zet, een blad bordpapier tusschen
oog en hand kan inschuiven, terwijl de slaapwandelaar,
slechts door den tastzin geleid, even regelmatig blijft door-
schrijven.
De getrouwheid van het geheugen en de levendigheid der
verbeelding zijn bij de hypnotische „verandering van persoon"
van grooten invloed. Men suggereert aan A een droom, waarin
zij als generaal, bisschop enz. optreedt, en in dien droom
speelt zij hare rol met meer of minder succès, naarmate haar
geheugen en verbeelding meer of minder beelden, welke bij die
rol behooren, ontvangen en bewaard hebben en naarmate hare
verbeelding tijdens den hypnotischen droom levendiger werkt.
„De persoonlijkheid van het sujet draagt het hare bij tot
de wijze waarop zoowel de hallucinatie, als de andere ver-
schijnselen der suggestie tot stand komen .... De suggestie
kan niet alles wat zij wil, zij kan slechts datgene, wat het
psychisch orgaan (?) waarop zij werkt, vermag. Elk sujet
drukt den stempel zijner persoonlijkheid op de voorstellingen
zijner verbeelding. Stelt u voor, dat gij een zelfde rol door
verschillende personen laat spelen, dan zal elk hunner die op
zijne wijze, met meer of minder volmaaktheid en waarheid
vertolken". (Bernheim. o. c.)