Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
136-
strekt niet als iets boven- of buitennatuurlijks te beschouwen,
dat een droom door woorden kan opgewekt en bestuurd wor-
den en zelfs zoo levendig kan gemaakt worden, dat er woor-
den en handelingen mede gepaard gaan.
Dit komt ons des te aannemelijker voor, omdat door den
hypnotiseur de droom voortdurend als het ware gedwongen
wordt voet bij stuk te houden, terwijl in den gewonen slaap
meestal het eene droombeeld het andere verdringt; en omdat
ook de droom in sommige gevallen zoo „actief' kan gemaakt
worden, dat de slaper opstaat om de handelingen te verrich-
ten, die hij droomt.
De jongere broeder van L., een onzer vrienden, leed aan slaap-
wandelen. Om hem te doen opstaan was het voldoende in de
-kamer waar hij sliep te zeggen: „Wij moesten Jan morgen
hier of daar eens heen sturen." Deze woorden, ook wanneer
.ze niet tot den slapende gericht waren, deden hem onmiddel-
lijk opstaan, zich aankleeden en zich op weg begeven.
Het opwekken der verbeelding, door woorden of teekens, is
nu wat men gewoonlijk „suggestie' noemt. Deze suggestie,
dit kunstmatig voortbrengen van een droom, kan gedurende
de hypnose plaats hebben en bij het ophouden der hypnose
verdwijnen (hypnotische suggestie), of de droom kan na het
ontwaken nog voortduren (posthypnotische suggestie), of de
verbeelding kan buiten den slaap sterk opgewekt worden (sug-
gestie in wakenden toestand).
Met de twee laatstgenoemde zullen wij ons straks bezig
houden. Op de eerste soort, suggestie gedurende den kunstma-
tigen slaap, heeft betrekking hetgeen wij in de vorige bladzij-
den bespraken.
Onder de verschijnselen, welke door een kunstmatig opge-
wekten, levendigen droom, een droom „en action', voldoende
verklaard worden, rekenen wij: de zoogenaamde „objectivation
des types", waarbij de gehypnotiseerde spreekt en handelt als
•klein kind, als schooljongen, als generaal, als priester of bis-