Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
134-
vergeet hierbij te voegen, of de personen, met wie hem dez&
proef lukte, reeds vroeger gehypnotiseerd waren, en wij kun-
nen dus niet oordeelen, of er al dan niet een zekere dressuur
mede in 't spel is, maar zulke gevallen van geïnfluenceerde
droomen zijfl ook in het dagelijksch leven geene zeldzaam-
heid.
Nemen we hierbij nog in aanmerking, dat het gebruik van
narcotica de taak van den hypnotiseur bij lastige patiënten
vergemakkelijkt en dat in de chloroform-narcose de zieke, ge-
durende de operatie, vaak met den dokter schijnbaar zeer
verstandig blijft praten, terwijl toch de afwezigheid van alle
gevoel voor pijn gedurende, en het ontbreken van alle her-
innering na de operatie duidelijk bewijzen, dat hij den invloed
van het bedwelmingsmiddel ondergaan heeft, dan achten wij
ons gerechtigd tot het besluit, dat de hypnose, althans in
haar begintoestand, na verwant is aan slaap en droom.
de suggestie.
Aan den gewonen droom, inclusief dien, waarbij men al
droomende luidop praat, sluit zich het slaapwandelen, waar-
van iedereen voorbeelden genoeg bekend zijn, aan.
Hoever een slaapwandelaar het brengen kan, blijkt uit de
bekende geschiedenis van den monnik, die opstond om zijn
abt te vermoorden. Gelukkig was deze nog in zijne cel werk-
zaam, en terwijl hij over zijn boek gebogen bleef, zag hij, hoe
de slaapwandelaar op het ledige bed toetrad en met geweld
het mes in de dekens stiet, om zich na volbrachte daad weer
terug te begeven en ter ruste te leggen, 's Anderen daags
herinnerde de monnik zich slechts, dat hij een akeligen
droom had gehad en in den droom zijn abt had willen ver-
moorden '). Een ander „comble" van slaapwandelen overkwam
') Een dergelijk geval haalt Dr. Cnllere van een knaap aan.