Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
133-
het hoofd van den vermoorde, dat weerbarstig weigerde zich
in te laten sluiten, werd onder zijne hand een kop van papier-
maché, dien hij in de mode-magazijnen voor het venster had
zien staan. In den droom, evenals in den wakenden toestand,
kunnen wij „ons niets verbeelden, wat wij niet door de zin-
nen hebben waargenomen" De eene of andere uiterlijke
ainsindruk blijkt dikwijls in staat, een geheelen droom te
geleiden en te besturen. Hoe menigmaal gebeurt het, dat
iemand van een smids- of timmermanswinkel begint te droomen
en dan daarbij de vonken ziet vliegen of den hamer ziet
neervallen — wanneer men 's morgens op de deur komt
kloppen om hem te wekken; of dat tengevolge van koude,
door het afwoeien der dekens veroorzaakt, de slaper zich
verbeeldt in een zeer primitief kostuum midden op straat te
staan ?
„Verhaal nooit iets, wat ge geheim wilt houden, in't bijzijn
van slapende menschen; ge weet niet of ze er niet iets van
hooren en in hun geheugen opschrijven" : deze raad van Dr.
Bernheim komt ons zeer begrijpelijk voor, wanneer we ons
herinneren, dat onze vriend Jacobus bij het inslapen dikwijls
nog geruimen tijd een gesprek volgt, en dat zulk een toe-
stand zich ook kan voordoen bij iemand, die reeds gedurende
eenigen tijd slaapt. Gewoonlijk schijnt wel alle herinnering
verloren te gaan, wanneer de halfslaap in een gerusten, die-
pen slaap overgaat, maar dikwijls genoeg komt hetgeen
.men op die wijze gehoord heeft, later plotseling in het geheu-
gen terug.
Dr. Bernheim verhaalt, dat hij, wanneer hij één gehypno-
tiseerde iets voorspiegelde, bij verscheiden andere rustig sla-
pende personen een levendigen droom deed ontstaan, die zich
meer of minder juist aansloot aan de woorden, welke de
slapers opgevangen hadden, 't Is waar, de dokter van Nancy
S. Thomas, Summa I, Q. CXI, art. III ad 1<"".