Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
132-
Indien wij, zooals we werkelijk doen, den hypnotischert
slaap, althans in 't eerst, voor zeer nauw verwant aan den
natuurlijken slaap houden, dan moeten wij ook hetgene in
de hypnose gebeurt begrijpelijk trachten te maken door het-
geen in den natuurlijken slaap voorkomt. Om niet in herha-
ling te vallen, stippen wij slechts aan wat, wij reeds in een
vorig hoofdstuk bespraken.
Men kan zoo vast slapen, dat men geheel en al bevangen'
is en volstrekt niet droomt — een toestand, waarbij tevens-
de spieren niet werkzaam zijn en de opgeheven hand machte-
loos langs het lichaam neervalt.
Men kan droomen, en die droomen herinnert men zich óf
wel óf niet; en de herinnering is er óf bij het ontwaken om
daarna te verdwijnen óf ze verschijnt plotseling na korter of
langer tijd.
In den droom is het verstand gedeeltelijk werkzaam maar
nimmer volkomen.
In den droom beleeft men dikwijls de onmogelijkste toe-
standen zonder aan de werkelijkheid te twijfelen of begaat
men de zwaarste misdaad zonder de minste wroeging te
bespeuren. Mijn vriend, overigens „d'humeur pacifique et ne
craignant rien que les coups', vermoordde iemand en sneed
het lijk in stukken om die in een kleerkast weg te bergen
en was slechts verwonderd, dat hij het hoofd er niet goed
in kon krijgen. Wat wij in den droom zien is slechts dat-
gene, wat wij reeds gezien hebben en volstrekt niets nieuws,
't Zijn, om zoo te zeggen, oude theatercoulissen maar dik^
wijls op de vreemdste wijie door elkander geplaatst. Voor
den droomenden moordenaar was, op 't oogenblik, dat hij
doodde — hij wist zelf niet goed, op welke wijze dat gebeurd
was — zijn tegenstander een bekende straatfiguur uit de stad
zijner inwoning; wat hij daarna wegsleepte om in de kast-
te duwen, iets, waarvan hij niet meer wist, of het meer op
een handkoffertje dan wel op een zware overjas leek; en