Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
130-
delen slechts in zooverre waarde toe, als zij dienen om den
patiënt te overtuigen, dat hij zal inslapen, als zij hem m. a. w.
in slaap suggereeren. Wij voor ons zullen de eigenaardige
macht der verbeelding niet ontkennen, en hetgeen er in de
hypnose en nä de hypnose kan plaats hebben is zeker geen
logenstraffing van het volkswoord : „verbeelding is erger dan
hekserij'; maar dat, altijd en overal, suggestie en suggestie
alleen de oorzaak zon zijn van den hypnotischen slaap, kun-
nen wij niet gelooven. Dr. Bernheim en zijn mede-doctoren
laten het aan éénvormige indrukken niet ontbreken. Iemand,
die voor 't eerst gehypnotiseerd wordt, laten zij „onbewege-
lijk in de oogen van den operateur staren en daardoor wor-
den de zintuigen als 't ware van alle in- en uitwendige in-
drukken afgezonderd'; zij „zeggen hem van slechts aan sla-
pen en genezen te denken en spreken hem over de verschijn-
selen, welke het begin van den slaap vergezellen: loomheid,
slaperigheid, zware oogleden, ongevoeligheid". Blijkt het nu,
dat deze ééntonig voorgedreunde suggesties uitwerking hebben,
dan volgt het bevel: „slaap'. Heeft echter dit slaapliedje
niet den gewenschten uitslag, dan wordt van voren af begon-
nen, terwijl inen den patiënt tevens de oogleden dicht drukt
(methode van Dr. Liebeault, waarvan die van Dr. Bernheim
weinig verschilt).
De overtuiging, dat men zal inslapen, de suggestie, is
moeilijk aan te nemen bij kleine kinderen, die toch door
dezelfde methode in slaap gesust worden, bij dieren, die men
kan hypnotiseeren ') en, wat meer is, bij hypnotiseurs, die
in plaats van den patiënt zich zeiven in hypnose brengen.
Zelfs vindt men een geval vermeld van een meisje, dat in
een der toestanden van het „grand hypnotisme' van Dr.
Charcot verviel, wanneer zij knoopsgaten zoomde en dus lang
') Men denke aan de bekende proeven van pater Kirelier S. J. en aan
de methode, die men in Oostenrijk volgt om wilde paarden te temmen.