Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
„Wanneer — aldus Dr. Bernheim — de moeder 's avonds
te huis komt en aan 't slapend kind vraagt, of het wil drin-
ken, antwoordt het kind dikwijls genoeg. Het drinkt dan met
gesloten oogen en herinnert zich bij 't ontwaken niets meer
Evenals bij generaal Noiset en bij den heer Liebeault komt
het in mijne praktijk dikwijls voor, dat ik bij iemand ga, die
in een natuurlijken slaap gedompeld is en nog nooit gehyp-
notiseerd is geworden; ik spreek hem aan, maar suggereer
hem van door te slapen. Somtijds wordt hij wakker, maar
andere malen blijft hij met de oogen dicht doorslapen, ter-
wijl hij toch antwoord geeft; in dat geval kan ik bij hem
alle hypnotische verschijnselen te voorschijn roepen. Een mijner
zieken deelde mij mede, dat hij gewoonlijk met zijn broer te
zamen sliep en dat die hem dikwijls gedurende zijn slaap naar
iets vroeg en dan ook antwoord kreeg; zoo zelfs, dat zijn
broer van die praatzucht in den slaap partij trok om achter
geheimen te komen, die in wakenden toestand nooit zouden
verklapt zijn. Bij 't ontwaken herinnerde de ander zich niets
van hetgeen hij gezegd had.'
Dergelijke verschijnselen — en ze zijn zoo zeldzaam niet,
als sommigen gelooven — zijn wel geschikt om den natuur-
lijken slaap en den slaap, die het gewone begin der hypnose
is, als zeer nauw verwant te doen beschouwen.
Van de bovengenoemde methoden om den kunstmatigen slaap
der hypnose voort te brengen wil echter Dr. Bernheim en
met hem de geheele school van Nancy, in tegenstelling met
Dr. Charcot en zijne volgelingen, niet weten. Suggestie is voor
hen het wachtwoord. Men slaapt in, omdat men zich laat
overtuigen, dat men inslapen zal, dat de oogleden reeds zwaar
worden en dichtvallen, en zij kennen aan al de overige mid-
') Dat alsdan eene geheele conversatie mogelijk is, waarvan het kind
zich 's morgens niets meer herinnert, weten moeders en vaders en kin-
dermeiden goed genoeg.
11