Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
128-
werd dicht en onttrok alles, behalve het voorwerp zijner on-
verdeelde aandacht, aan zijn oog. Vreemd genoeg vergeleek
hij den „naren" indruk bij dien van een droom, waarin men
boven de aarde zweeft en maar niet naar beneden kan komen.
Of de slaapwekkende kracht van het wiegen der kinderen
in de éénvormige beweging moet gezocht worden, kunnen wij
niet zeggen, maar de ééntonige dreun van het „slaap, kindeke,
slaap, daarbuiten loopt een schaap" is zeker van dezelfde
orde als de bovengenoemde oorzaken.
Het schijnt, dat ons organisme aan verandering behoefte
heeft en zeer spoedig door eentonigheid vermoeid wordt.
De hypnotiseurs trekken hiervan partij om hunne patiënten
in slaap te brengen. Zij laten hen op een klein blinkend
voorwerp staren, liefst zóó dat de oogen daarbij naar binnen
en naar boven gekeerd worden — een ongewone positie, die
de oogspieren vermoeit — of ze doen hen luisteren naar het
tikken van een uurwerk enz., totdat de oogleden van den
patiënt beginnen te knippen en de oogen vochtig worden,
waarop dan in den regel de hypnotische slaap volgt.
Willen wij nu zeggen, dat de hypnotische toestand in alle
opzichten gelijk en gelijkvormig is aan den natuurlijken
slaap? Dat niet; maar met elkander verwant zijn ze o. i.
wel. Vooreerst zgn er verschillende patiënten, welke zeker op
die wijze in een in alle opzichten natuurlijken slaap val-
len. Zij slapen, ronken zelfs, droomen en bij 't ontwaken —
hetgeen van zelf plaats heeft, of op de meest verschillende
wijzen kan veroorzaakt worden — wrijven zij zich de oogen,
zijn nog slaperig en herinneren zich hunne droomen al of niet
evenals elke andere slaper.
Van den anderen kant kan men bij vele menschen, die op
de gewone wijze in slaap gevallen zijn, de geheele reeks
hypnotische kunststukken te voorschijn roepen, en in den
slaap gebeurt van zelve veel, wat sprekend op hypnotische
verschijnselen gelijkt.