Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
de dood moet volgen, als door eene of andere oorzaak die-
werkingen onmogelijk worden. Maar wanneer het leven niets
is dan phj'sische en chemische werkingen, dan weten wij niet,
waarom de oorzaken, welke den dood veroorzaken, niet veeleer
een ander physico-chemisch leven moesten verwekken; m. a. w.
wij zien niet in waarom niet elke scheikundige reactie met
den naam leven vereerd mag worden.
Maar het verschijnsel, dat men leven noemt, hangt het dan
zelf niet uitsluitend af van de eigenaardige structuur van het
protoplasma, zoodat de mensch, indien hij oogen had, scherp
genoeg om atomen te zien, een pincet, fijn genoeg om atomen
te vatten en geduld genoeg om atomen in elkaar te zetten,,
in staat zou zijn eene levende plantencel te vervaardigen ?
Op die vraag, welke o. a. ook in de Institutiones philosophicae
van Tongiorgi bevestigend beantwoord wordt, kunnen wij
zeggen, dat de mensch het in zijn laboratorium al een heel
eind ver gebracht heeft in het in elkander zetten van atomen,
terwijl hij nog even ver van de kunst om een levende plan-
tencel te maken verwijderd is als vóór 1828. Er is nog geen
enkele natuur- of scheikundige proef bekend, die den weg
wijst, langs welken men in het laboratorium zou kunnen komen
tot het voortbrengen der verschijnselen, welke, ook in de laagste
plant, bij uitnemendheid de levensverschijnselen genoemd worden,
nl. zelfbeweging '). Van de eenvoudigste plant kan men met
recht zeggen, dat zij zelve haar voedsel opneemt en verwerkt, dat
zij groeit en zelve hare deelen voortbrengt en dat zij zelve oorzaak
is van het ontstaan van nieuwe individuen aan haar gelijk ').
') Illnd proprie vivere dicimns, quod in seipso habet motus vel ope-
rationes quoscomque. S. Th. Quaest. disp. Q IV art. 8.
'Wij weten wel, dat er gezegd wordt: „de deeling is niets anders
dan de groei buiten de grenzen van het individu" (Haeckel). Maar hoe komt
het individu aan die grenzen, en welke schei- of natuurkundige wet geeft het
recht om te beweren, dat zulk een groei niet in indeflnitum kan doorgaan.
En vooral: waarom is „deeling" een bijzondere vorm van den „groei" ?•