Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
126-
tuurlijke der verschijnselen op zich zelf en naar de , voldoende
•oorzaak' vergemakkelijkt.
Laten we hier nog bijvoegen, dat, zooals we reeds bij eene
andere gelegenheid opmerkten, om een verschijnsel te be-
studeeren en zijn waren aard te leeren kennen, het noodig is den
•invloed van alle bijkomende complicaties te vermijden. Om die
Teden vinden wij de hysterische hypnosen van Dr. Charcot niet
geschikt, wijl daar de hypnotische verlamming van sommige
iiersencentra zich voegt bij eene reeds aanwezige, en steeds
-dezelfde, zenuwziekte, de hysterie namelijk, zoodat geen zui-
"vere teekening mogelijk is. Waar daarentegen de hypnose
■op verschillende menschen wordt toegepast, is er kans, dat
■bij de groote verscheidenheid van personen, de individueele
"verschillen op het eindresultaat van weinig invloed zullen zijn.
Ook zijn hysterische personen, zooals ieder weet, volleerde
tooneelspelers, die niets liever verlangen dan gezien en ge-
hoord te worden en die dus bij uitstek geschikt zijn voor eene
wetens of onwetens toegepaste dressuur.
het wezen der hypnose en het hypnotiseeren.
Al hebben we het woord „slaap' in de definitie van het
hypnotisme willen vermijden, zeker blijft het toch, dat het-
:geen er in of na de hypnose geschiedt zich het beste laat
vergelijken met hetgeen in den slaap of liever in den half-
slaap plaats heeft, en daarom zullen we beginnen met na te
gaan, wat we bij ons of bij andere personen kunnen waarne-
men. Wat doet ons inslapen of indommelen op oogenblikken,
dat wij van ons zeiven niet kunnen getuigen, dat wij vermoeid
zijn en behoefte hebben aan rust?
Het zij ons geoorloofd, waarde lezer, u onzen vriend Jaco-
bus voor te stellen — een pi-achtexemplaar om het indomme-
len te illustreeren. Om 't even of 't morgen, middag of avond
is, Jacobus — van wien alleen de naam fictief is, maar dien