Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
125-
leven, de ziel in al hare verrichtingen aan ons lichaam is ge-
bonden; dat zij er dus geen tweede (zoogenaamd „astraal")
lichaam op nahoudt, waarmee ze buiten haar natuurlijk psycho-
physiologisch domein kan gaan wandelen en zich aan anderen
kan gaan mededeelen. Waar zoo iets zon gebeuren — en wij
zijn zeer hardgeloovig op dit punt — hebben wij, dunkt ons,,
met zaken te doen, die buiten de natuur van den mensch
vallen.
Wij beperken ons dus tot het eigenlijke hypnotisme met de
suggestie, en om dien toestand te kenmerken, komt ons de
bepaling het geschiktste voor, die wij in een opstel van Alfred
Fouillée vonden ,Het hypnotisme is de tijdelijke [en wij
voegen er bij: kunstmatige] verlamming van enkele hersen-
centra". Ofschoon in de woorden „hypnotisme" en „somnam-
bulisme" de slaap ingesloten is, hebben wij toch eene definitie
gekozen, waarin dat woord niet voorkomt, om de „suggestie
in wakenden toestand" en de „posthypnotische verschijnselen'
niet uit te sluiten; al gaat overigens de bepaling aan het
zelfde euvel mank, waaraan ook andere omschrijvingen lijden,
n. 1. van alle kunstmiddelen, welke eene verlamming van
hersendeelen veroorzaken, te omvatten, terwijl slechts enkele
bij het eigenlijk hypnotisme behooren. Een ander voordeel
van deze definitie vinden wij in de localisatie, welke zij
ons aan de hand doet, en welke het onderzoek naar het na-
') Om van voortdurend citeeren ontslagen te zijn, laten wij eene lijst
volgen der door ons geraadpleegde werken :
Dr. Charcot, Oeuvres complètes, T. IX: Dr. Bernheira, Hypnotisme,
Suggestion, Psychothérapie, 1891 ; Dr. Cullerre, Magnétisme et Hypnotisme,
1892; Dr. Liebeault, Le Sommeil provoqué, 1889; Dr. Ma.rin, L'Hypnotisme ;
Dr. Jordan, Das Räthsel des Hypnotismus, 1892; Dr. Forel, Der Hypno-
tismus ; Dr. v. Krafft—Ebing, Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des
Hypnotismus, 1893, R. F. Finlay S. J., Der Hypnotismus, 1892; Studiën
(art. van pater Kerlen S. J.) ; De Bonniot S. J., Le Miracle et ses contrefaçons;
Stimmen aus Maria Laach ; Revue des deux mondes ; v. Trioht S. J.
V Hypnotisme, e. a.