Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK VIL
hypnotisme.
Het lijkt wel onbegonnen werk een hoofdstuk over hypno-
tisme te schrijven, wanneer men de overtuiging heeft, dat de
meeste lezers reeds hetzij met 't interessante werk van pater
de Bonniot : Le Miracle et ses contrefaçons of met de leerzame
artikelen van pater Kerlen in de Studien bekend zijn. Maar,
het onderwerp past in de psycho-physiologische studiën, waar-
mede wij ons thans bezighouden, en het komt ons voor, dat
wij het niet ter zijde kunnen laten.
Om zooveel mogelijk binnen de perken van het psycho-physio-
logisch gebied te blijven, moeten wij eenige verschijnselen bui-
ten den kring van ons onderzoek sluiten, te weten:
1®. De zoogenaamde „zwijgende suggestie" (suggestion men-
tale) waardoor, zonder uiterlijk teeken hoegenaamd, aan een tot
zulke proefnemingen geschikt persoon een bevel of verlangen
kan medegedeeld worden. Zoo iets heeft plaats, wanneer b. v.
de hypnotiseur in zich zeiven (mentaliter) het bevel uitspreekt
„kom hier" en zijn sujet aan dat bevel gehoorzaamt. Wij la-
ten op dit punt gaarne ieder zijne meening, maar wij voor
ons zijn van de zekerheid der feiten niet overtuigd. Zekerheid
in dien zin, dat alle toeval en, meer nog, dat alle dressuur is
uitgesloten.
2°. Alles wat met telepathie, theosophisme, spiritisme enz.
in verband staat. W'ij gelooven, dat, voor den tijd van dit