Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
122-
derom aan omstandigheden, die ons tegelijk met de zaak zelve
in 't geheugen terugkomen. Op zijn minst genomen herinneren
wij ons er de omstandigheid van den tijd bij, het valt ons in,
dat wij dit of dat vroeger gehoord of geleerd hebben
Het orgaan van ons voorsteUingsvei'mogen kan 't den mensch
nog op een andere wijze lastig maken: per excessum ditmaal,
d. w. z. door eene te groote werkzaamheid. Die werkzaamheid
kan voortdurend afwisselen of ook eene voortdurende herha-
ling zijn. In het eene geval is het als eene voortloopende tril-
ling, die het eene deel der hersenen na het andere treft; in
het andere als eene staande golfbeweging, waarbij dezelfde
deelen steeds in werking zijn. Maar aan die veranderingen der
hersendeelen zijn voorstellingen en aan die voorstellingen zijn
denkbeelden verbonden, en vandaar die wondere verschijnselen,
welke elkeen bg zich zeiven kan waarnemen. Nu eens verdringt
het eene beeld het andere, dan weder blijft één beeld ons
hardnekkig bij. Op 't eene oogenblik trekt in bonte mengeling,
als de grillige vormen der wolken, al wat wij waargenomen
hebben voor het oog van onzen geest voorbij, op 't andere
zien wij gestadig hetzelfde voorwerp in onze herinnering
verrijzen.
Veel duidelijker treedt dit alles te voorschijn, wanneer de
koorts het bloed in snellere golvingen door de aderen jaagt
of wanneer de hersenen onder den invloed staan van alcoho-
lische vochten of narcotica.
Blijft bij deze phantasmagorie het orgaan van ons zelfge-
voel in zijne werkzaamheid ongestoord dan voelen wij daar-
') „Praeteritum nt praeteritnm, oum significat esse sub determinato
tempore, ad conditionem partioalarem pertinet" en behoort dan tot het
zinnelijk geheugen. S. Th. Summa I, Q. LXXIX, art. VI.
Wyl dit dikwijls geschiedt kan men wel beweren, dat het orgaan
van den sensus communis niet aan de oppervlakte der hersenen moet liggen.