Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
121-
de voorstelling '). Elkeen kan zich er van overtuigen, dat het
eigenlijk niet is: „het denkbeeld hetwelk zijne voorstelling zoekt',
maar de mensch, die èn zijn denkbeeld èn de daarbij behoo-
rende voorstelling tegelijk zoekt en vindt. Het „weten, dat men
iets weet" is van andere herinneringen afhankelijk. Elke han-
deling, die wij verrichten, ook die, welke onze kennis met een
begrip, een denkbeeld verrijkt, is van verschillende omstandig-
heden vergezeld (plaats, tijd, personen enz.), die in ons voor-
stellingsvermogen een indruk kunnen achterlaten. Is nu het
bewaren dezer laatstgenoemde indrukken aan andere hersen-
deelen toevertrouwd, dan wordt het daardoor mogelijk, dat
wij ons de omstandigheden herinneren en de zaak zelve niet
en dat wij zeggen ,ik weet het wel, maar ik kan er niet op-
komen". Er is niet zoozeer ,een geheugen achter het geheugen"
dan wel een herinneringsbeeld naast het andere. Onze pogin-
gen om het geheugen op te frisschen bevestigen de gegeven
verklaring volkomen. Wij gaan in zulke gevallen „op jacht",
gelijk de H. Thomas zegt, „d. i. wij zoeken naar hetgeen af-
hankelijk is van iets anders, dat wij in het geheugen bewa-
ren" We denken aan de omstandigheden van tijd, plaats
enz., wij herhalen enkele klanken, die ons van den vergeten
naam zijn teruggebleven. M. a. w. wij dwingen het orgaan van
ons voorstellingsvermogen de veranderingen (bewegingen b. v.)
nog eens door te maken, die er vroeger hebben plaats gehad
in de hoop, dat ook die verandering, welke bij het verloren
herinneringsbeeld behoort, hierdoor opnieuw zal voortgebracht
worden.
Het herkennen van iets, wat het geheugen ons voorstelt, is
op zich zelve aan deze voorstelling niet verbonden; 't gebeurt
immers vaak genoeg, dat een of ander iets ons te binnen
schiet, zonder dat wij weten, dat het slechts eene herinnering is.
Waar wij de herinnering ook herkennen, danken wij dit we-
') Vgl. Ibid. Q LXXXIV, art. YII, en De mem. et rem. L. II.
De memoria et reminiscentia, L. V.