Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
120-
van het zelfgevoel bestemd is om de werking van andere
organen op zinnelijke wijze waar te nemen en aan die waar-
neming het zelfbewustzijn is verbonden, dan spreekt het wel
van zelve, dat, waar geene werking is, er ook geene kan
waargenomen worden.
Het zij ons geoorloofd hier ter plaatse op eene eigenaar-
digheid van het geheugen te wijzen, die wel eens aanleiding
heeft gegeven tot eene minder juiste verklaring.
„Wanneer het geheugen eene herinnering, welke men verlangt,
niet wil geven — zegt de Bonniot in zijn verdienstelijk werk
L'âme et la Physiologie (p. 241)— dan weet men reeds eeni-
germate wat men eigenlijk aan 't geheugen vraagt. Want,
wanneer men zich eene herinnering, welke ons ontsnapt voor
den geest wil halen, dan stelt men verschillende pogingen in
't werk, men haalt uit de schatkamer der verbeelding verschil-
lende beelden te voorschijn en zegt bij ieder : neen, dat is het
niet, totdat hetgeen men verlangt zich aan ons voorstelt.
Maar hoe oordeelen wij, dat eene voorstelling niet de ware, en
herkennen wij, dat de andere de juiste is, wanneer wij er
niet reeds een of ander waar denkbeeld van hebben V
Zou er achter het geheugen nog een ander zitten ? Kunnen
wij hier niet van een denkbeeld spreken, dat zijne uitdrukking
zoekt; dat derhalve vóór de uitdrukking bestaat en zich niet
dan in de uitdrukking volmaakt herkent?"
Wij gelooven, dat de verklaring dezer feiten niet zoo idealis-
tisch kan zijn, als de Bonniot schijnt te meenen. Zeker, het
bewaren der begrippen, der denkbeelden, der oordeelen is zake
des verstands; wij hebben een redelijk geheugen evenals wij
een zinnelyk geheugen bezitten maar, zoolang als wij leven,
hebben de phantasmata, de voorstellingen, van deze schatka-
mer den sleutel in handen en wel zóó, dat geen denkbeeld
zich aan ons voorstelt zonder dien onafscheidbaren begeleider.
'J Vgl. S. Thorn. Summa I, Q. LXXIX, art. VI.