Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
stoften opgenomen en andere stoffen afgescheiden de opgeno-
men stoffen brengen onophoudelijk „spankrachten aan, die aldaar
in levende krachten worden omgezet en zoo de krachten leveren
voor de verschillende verrichtingen van het levend organisme"
(bl. 111). Verder worden „de diffusieverschijnselen in het plan-
tenlichaam hoofdzakelijk door de eigenschappen der protoplas-
ten bepaald" (bl. 153), en hangt het dus van hunne eigen-
schappen af, ,dat de verschillende verbindingen zich niet orde-
loos met elkander vermengen, en dat stoffen van groote
scheikundige affiniteit naast elkander kunnen liggen zonder
zich met elkander te kunnen vereenigen" (bl. 153.) „De erfe-
lijke oorzaken van den groei moeten in de protoplasten gezocht
worden" (bl. 217). En, sterft de cel af, dan „is het protoplasma
•schijnbaar een geheel ander voorwerp geworden, dat in uiter-
lijk en physische eigenschappen geene overeenkomst met het
levende protoplasma meer heeft."
Opmerking verdient het, „dat al deze veranderingen volkomen
■dezelfde zijn, wanneer de dood door het ophouden der adem-
haling, b. v. door gemis aan zuurstof, als wanneer hij door
geheel andere omstandigheden veroorzaakt wordt" (bl. 136).
Voegen wij hier nog bij, om ook met de laatste bevindingen
der wetenschap rekening te houden, dat het levend protoplas-
ma zich met vrij goed gevolg de bacteriën, bacillen, vibrionen
■e tutti qiianti van het lijf kan houden, en dat het doode dit
vermogen totaal mist, dan zullen we wel overtuigd zijn, dat
-er in het protoplasma nog genoeg reacties plaats hebben,
waarvan we het fijne niet weten, en dat er voorshands nog
onderscheid genoeg is tusschen leven en dood, ook in de
laagste planten, de eencellige organismen. Vooral het feit, dat
het er niet op aankomt, door welke oorzaak de dood veroor-
zaakt wordt, toont aar, dat er iets meer dan bloot mechanische
«n chemische krachten moet aanwezig zijn. Wij begrijpen nl.
•zeer goed, dat het leven aan verschillende physico-chemische
werkingen, als aan eene voorwaarde gebonden kan zijn en dat