Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
115-
mate te begrijpen, zonder dat het noodig zal zijn verdere
bijzonderheden aan te halen. Wanneer men slechts in het oog
houdt, dat het ordenend bewustzijn ontbreekt (geheel of ten
deele), maar dat daarbij zintuigen en voorstellingsvermogen,
zinnelijk geheugen en driften werkzaam kunnen zijn, dan ziet
men licht in, welk een chaos van verwarring op allerlei ge-
bied hiervan het gevolg moet wezen.
Hiér verkeerdelijk beoordeelde feiten als grondslagen eener
overigens logische redeneering — däär goede grondslagen
maar zeer onlogische verbinding. In den één waarnemingen,
die met een vergrootglas gedaan worden of aan een onjuiste
oorzaak worden toegeschreven (illusies); in den ander hallu-
cinaties, welke stemmen doen hooren of personen doen zien.
Nu eens een zieke, ,die niet waard is, dat hem de zon be-
schijnt", dan een, „die zijn eigen grootmoeder is, in de derde
macht" : de één verdedigt zich tegen een denkbeeidigen vijand,
de ander vindt in elk een godsgezant, die hem zijne hooge
afkomst moet bekend maken. Bij den vrome kunnen de voor-
stellingen wakker worden, die hij steeds heeft onderdrukt, en
hij spreekt ontuchtige taal, terwijl de uitgeputte wellusteling
somtijds gebeden prevelt. Uitgelaten vroolijkheid en diepe
neerslachtigheid, opgewektheid en stompzinnigheid leven naast
elkander.
Al moge nu en dan een glimlach de lippen van den be-
zoeker plooien — de totaal-indruk van een krankzinnigenge-
sticht is oneindig droevig.
storikgen in den wil.
Na de storingen van het bewustzijn en het verstand be-
sproken te hebben, moeten wij eenige woorden wijden aan de
zoogenaamde storingen van den wil. Niet die storingen wil-
len wij bespreken, waarbij de verkeerde handeling duidelijk
het gevolg is der valsche denkbeelden, onjuiste oordeelen, on-