Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
heid en ziekte zijn duidelijk van elkander te onderscheiden;
en de loop der kwaal heeft een typisch karakter en beweegt
zich meestal in den aanvang binnen den kring der neerslach-
tigheid of der opgewektheid (melancholie, manie).
Ook de gezonde mensch kent deze toestanden en ook bij
hem zijn ze het gevolg, hetzij van eene oorzaak buiten hem,
zooals vreugde, leed, hetzij van eene oorzaak in hem, zoo-
als eene voorbijgaande ongesteldheid of eene beginnende ziekte.
Die toestanden hebben invloed op zijne gemoedsstemming en
doen hem nu eens alles .couleur de rose,' dan weder alles
^grau in grau' zien. „Tengevolge van zijn lichaam en zijne
lichamelijke hoedanigheden kan de mensch in verschillende
toestanden verkeeren (potest esse aliqualis) zegt de H. Tho-
mas naarmate zijne natuur (complexio) of zijne gesteldheid
(dispositie) daartoe aanleiding geven .. . Zooals nu de mensch
is, zoo schijnt hem zijn doel te zijn [d. w. z. naarmate hij
opgewekt of neerslachtig is, schijnt hem zijn doel bereikbaar
of niet, acht hij, hetgeen hij te doen heeft, zwaar of licht
enz.], wijl de hchamelijke geaardheid den mensch naar iets
doet overhellen of van iets doet afkeerig zijn.'Maar, ofschoon
neiging en stemming den mensch een verkeerden maatstaf in
de hand willen geven, om de werkelijkheid te meten, blijft
iemand, met overigens gezonde hersenen, in staat de dingen
naar de werkelijke waarde te schatten, en het duurt niet lang,
of de natuur keert wederom tot haar gewonen evenwichts-
toestand terug, wanneer niet de eene of andere ziekte dat
evenwicht voor een tijd komt verstoren.
Wanneer echter eene ongemotiveerde gemoedsstemming lan-
gen tijd aanhoudt, wanneer de mensch zonder reden in een
droevigen of opgewekten toestand blijft verkeeren, wanneer
eene meer dan gewone prikkelbaarheid of lusteloosheid langen
tijd aanhoudt, dan is dit meestal een teeken, dat eene ziekte
>) Summa I, Q. LXXXIII, art. I.