Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
stroom der gedachten vloeit gemakkelijker. De zwijger wordt
«en prater, de bedaarde wordt levendig. Een verhoogd zelf-
gevoel geeft tot driestheid aanleiding en heeft een groot zelf-
vertrouwen en vroolijkheid tot gevolg.
Men heeft behoefte aan spierbeweging, men voelt een drang
om rumoerig te zijn, en die drang vindt zijne uiting in zin-
gen, schreeuwen, dansen en in allerlei moedwillige en veelal
doellooze handelingen.
Nog weet men, wat past of niet, nog zondigt men niet
tegen de welgemanierdheid en oefent men eene zekere zelfbe-
heersching uit. Wanneer echter de werking van den alcohol
verder gaat, verdwijnen, evenals bij den woeligen krankzin-
nige (Tobsüchtige), vele aesthethische en nioreele voorstellin-
gen, die iemand, welke nog een gezond „ik" bezit, als rem-
toestel of als controle-apparaat ten dienste staan. In dit sta-
dium laat de dronkaard alle teugels schieten, openbaart zijne
fouten en zijne geheimen — in vino Veritas — stoort zich
noch aan fatsoen noch aan wellevendheid, wordt cynisch en
brutaal, wil altijd gelijk hebben en slaat tot handtastelijkhe-
den over. Hij heeft nu ook het vermogen verloren om zijn
toestand te beoordeelen — hij meent zoo min, dat hij dron-
ken is, als de waanzinnige zich verbeelden kan, dat hij gek
is, en neemt het kwalijk, als men hem zijn waren toestand
voor oogen houdt.
Eindelijk komt het tot een stadium van psychische verzwak-
king, tot eene diepe storing van het bewustzijn; er verschij-
nen storingen in de waarneming (illusies); verwardheid en
eene diepe stompzinnigheid, met stamelend spreken en wagge-
lend loopen en onzekere bewegingen gepaard, besluit, evenals
bij den paralytischen zieke, het walgelijk tooneel' ').
Ons komt het bij het nalezen dezer schildering voor, alsof
we een storm geteekend zien, die, door alcohol ontketend, het
') O. c. S 37.