Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
overdag „verdrongen worden door sterkere en betere (hersen-)
bewegingen, die met de functies der uiterlijke en innerlijke
zintuigen verbonden zijn"
Wij meenen dus in overeenstemming te blijven, zoowel met
de beginselen der scholastieke wijsbegeerte als met de uit-
komsten der nieuwere wetenschap, als wij zeggen: zooals de
slaap eene geheele of gedeeltelijke rust is van het orgaan der
zelfgewaarwording, zoo is de krankzinnigheid vooral eene
ziekte van datzelfde orgaan. Niet zóó echter, dat er bij de-
krankzinnigen geen andere hersendeelen lijdend zouden zijn,
maar zóó, dat de aandoening van dit orgaan het eigenlijk
wezen der krankzinnigheid uitmaakt.
Eene andere analogie van de krankzinnigheid, de dronken-
schap, zal ons dit verband nog duidelijker doen inzien. Wij
ontleenen de beschrijving weder aan v. Kraift Ebing, maar
voegen er bij, dat ook hier de groote Thomas een juisten en
scherpen blik heeft gehad, toen hij schreef, dat ,de slaap of
de dronkenschap, het gebruik der rede bindt, doordat er
eene lichamelijke verandering plaats heeft.' :
,De bedwelming der dronkenschap is eigenlijk niets anders
dan eene kunstmatige krankzinnigheid, en wij kunnen in deze
bedwelming twee psychiatrische hoofdfeiten waarnemen, n.l.
ten eerste, dat eene zelfde oorzaak verschillende ziekte-beelden
doet ontstaan, naardat de zieken verschillende constituties
hebben, en ten tweede, dat toestanden van opgewektheid voor-
afgaan aan de psychische verlamming, die kenmerkend is voor
het stadium van bewustelooze dronkenschap zoowel als voor
dat van algeheele verstomping (Blödsinn), het eindstadium der
geestesstoring.
Alle werkingen van lichaam en geest worden verhoogd, de
De somniis, L. IV.
2) Summa, Ia Ilae, Q. LXXVII. art. II.