Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
<iier zintuigen moet zetelen' Deze zin — welke ook, en
terecht, „de wortel van het voorstellingsvermogen en het ge-
heugen" genoemd wordt — kan nu geheel of gedeeltelijk in
zijne werkingen belemmerd worden en deze belemmering kan
of de regelmatig terugkeerende rust zijn van den slaap en het
droomleven, of de voorbijgaande storing eener tijdelijke
verstandsverbijstering, of de blijvende storing der krankzin-
nigheid.
Is bij den slaap het geheele orgaan en dus ook de geheele
ain in diepe rust, dan zijn tevens èn de zintuigen van de bui-
tenwereld afgesloten, èn de verbeelding werkeloos — een toe-
stand, welke bij de krankzinnigheid in eene algeheele verstom-
ping, stompzinnigheid zijn analogon heeft. Een gedeeltelijke
werkzaamheid hebben we in het droomleven zoowel van den
slaap als van den waanzin. In beide is met de werking van
het voorstellingsvermogen die van den algemeenen zin ver-
bonden en gevolgelijk is het bewustzijn en het verstand niet
geheel en al buitengesloten, want: „wij oordeelen wat er wel
kan volgen uit hetgeen ons verschijnt' Daar echter in
den slaap (en in de krankzinnigheid) het bewustzijn slechts
ten deele vrij wordt of is, is ook het oordeel slechts onvol-
komen vrij, en „zij, die in den slaap redeneeren, worden bij
het ontwaken gewaar, dat er aan hunne redeneering hier of
daar iets hapert"
Tevens ontbreekt èn in den droom en in de krankzinnig-
heid de controle over datgene, wat onze fantasie ons voorspie-
gelt, omdat wij niet vrijelijk kunnen beschikken noch over
onze uiterlijke, noch over onze innerlijke zinnen ; de droom-
beelden treden op den voorgrond, omdat ze niet meer gelijk
') De somno et vigilia, L. III.
De memoria et reminiscentia, L. II.
De somniis, L. I.
*) Summa I, Q. LXXXIV, art. VIII.