Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
nering van hetgeen er gedurende het droomen in ons plaats
heeft. Wij laten hier de beschrijving, welke v. Krafft-Ebing
geeft, volgen:
,Er bestaat weliswaar tusschen droomen en krankzinnig-
heid een fundamenteel verschil, omdat het eene gedurende
den slaap plaats heeft en het andere, wanneer men wakker
is, maar men moet hierbij bedenken, dat wij dan het leven-
digste droomen, wanneer wij ons in half slapenden toestand
bevinden, en dat slaapdronkenheid en slaapwandelen den
overgang tusschen slapen en waken vormen. In de krankzin-
nigheid, zoowel als in den slaap, worden de voorstellingen en
zinnelijke opvattingen (Anschauung) vooral door de inwendige
oorzaken voortgebracht, terwijl ze bij den gezonden en in
wakenden toestand verkeerenden mensch vooral aan de waar-
neming en de verbindingen der denkbeelden met elkander
(ideeënassociatie) hun ontstaan danken. Deze omstandigheid
maakt den droom zeer geschikt om ons sommige verschijn-
selen der krankzinnigheid te verklaren.
Als oorzaken der spontane, automatische opwekking van de
voorstellings-middelpunten der hersenen kan men inwendige
prikkelingen (veranderingen van het bloed) aannemen; de ge-
volgen van deze automatische werkingen, zijn voorstellingen,
welke aan de werkelijkheid niet beantwoorden (deliria) en hal-
lucinaties. De voordurende automatische prikkeling (der her-
sencentra) brengt in den droomende zoowel als in den krank-
zinnige voorstellingen te weeg, welke volstrekt niet bij elkan-
der passen; de logische verbinding der gedachten is gestoord
en de voorstellingen worden niet meer aan elkander geschakeld,
zooals ze naast elkander hooren, maar zooals ze volgens de
eene of andere oppervlakkige gelijkvormigheid met elkaar ver-
bonden zijn, en zoo ontstaat de verwarring en het gemis aan
samenhang, dat aan vele droomen eigen is en dat men ook
bij vele krankzinnigen opmerkt. Beiden, de droomenden en de
krankzinnigen, komen verder in de fantastische overdrijving