Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
volge van bloedaandrang (hyperaemie) kans heeft binnen eng
gebied besloten te blijven.
Keeren we nu tot de bepaling der krankzinnigheid, hierboven
uit v. Krafft Ebing en Griesinger genomen, terug en geven
we ze in haar geheel; „Krankzinnigheid is eene diffuse ziekte
der hersenschors, die met storingen van de psychische func-
ties gepaard gaat," dan ligt daarin ook het antwoord op de
tweede vraag — namelijk, welk hersendeel wordt vooral ge-
troffen?" — opgesloten en wordt de ziekte in de hersenschors
gelocaliseerd. Deze localisatie wordt aangenomen, niet omdat
er altijd ziekelijke veranderingen in dit deel der hersenen wor-
den gevonden — wij zagen reeds, dat zulks in zeer vele ge-
vallen niet gebeurt —- maar omdat de huidige geleerden de
hersenschors voor het orgaan houden, dat bij de zelfgewaar-
wording onmiddellijk en bij het bewustzijn dus middellijk be-
trokken is.
Deze localisatie staat en valt dus tegelijk met die van de
zelfgewaarwording, het zelfgevoel. Want hierin zijn het wederom
allen eens, zonder diepe storing van het zelfbewustzijn, van
het „ik', is er geene krankzinnigheid.
Men behoeft geen psychiater te zijn om met v. Krafft Ebing in te
stemmen, dat: „die Psychose nicht bloss als eine Krankheit des
Gehirns sondern auch als eine krankhafte Veränderung der Per-
son' zieh voordoet, en met Griesinger den nadruk te leggen op
de verandering, welke het eigen ik in de krankzinnigheid onder-
gaat en dus te erkennen, dat in de krankzinnigheid vooral het
bewustzijn gestoord is. Maar de vraag mag gesteld worden:
is werkelijk de hersenschors, zooals Kraepelin {Psychiatrie,
') Het woord „diffaus" is in de bepaling opgenomen, omdat eene aan-
doening, welke zich tot een klein gebied der hersenen beperkt, meestal
geene verschijnselen van geestesstoring doet ontstaan.
') Kraepelin noemt de hersenschors het „centraal orgaan voor het
bewustzijn" [Psychiatrie, bl. 5).