Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
schedeldoos, welker beenderen door naden krachtig in elkander
gewerkt zijn. Om de hersenen bevindt zich een drievoudig
vlies; het buitenste, het harde hersenvlies {dura mater), om-
hult de hersenen en legt zich als een vouw of plooi tusschen
de groote en kleine hersenen en tusschen de twee halfronden
van elk dezer deelen in; het binnenste, het zachte hersen-
vlies (pia mater), volgt alle lobben en windingen, terwijl het
spinneweb-vlies de ruimten tusschen beide eerstgenoemde bier-
en daar aanvult. Deze vliezen en eene geringe hoeveelheid
vocht, welke zich daartusschen bevindt, beletten belangrijke
verschuivingen der hersendeelen ten ojDzichte van elkander.
Het bloed in de hersenen wordt door de halsslagader (carotis)-
aangevoerd, die zich in drie groote stammen verdeelt, waar-
van de vertakkingen zich spoedig in het zachte hersenvlies
verspreiden. Hier is nu, volgens de ontdekking van Schröder
van der Kolk (later door Heubner bevestigd), er voor gezorgd,,
dat een storm zonder gevaar voor de hersenschors door de
aderen van het zachte hersenvlies heenbruisen kan. Want, ter-
wijl meestal de slagaderen slechts langzaam en door capillaire
(haardunne) vaten hun inhoud doen overgaan in de holaderen,
die het bloed naar het hart terugvoeren, heeft het zachte her-
senvlies een zoogenaamd derivatief aderennet, d. w. z. dat de
slagaderen terstond in holaderen overgaan, welke den terug-
weg naar het hart door het harde hersenvlies nemen. Een
bloedaandrang naar de hersenen behoeft dus niet in het andere
stel kanalen — die, eveneens van de hersenslagaderen uitgaande,,
zich uit het zachte hersenvlies loodrecht in de hersenschors
begeven en daar al spoedig haarvaten vormen — eene stu-
wing te veroorzaken, maar kan langs korteren weg naar het
hart terug Verder is de verdeeling der aderen in de herse-
nen zoodanig, dat er voor de verschillende afdeelingen een
afzonderlijk stel vaten aanwezig is, zoodat eene storing tenge-
') Naar t. Krafft Ebing e. a.