Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
spraak van v. Krafft Ebing, Griesinger e. a., die door ieder-
een beaamd wordt. Het onderscheid tusschen de materialisten
en ons bestaat hierin: zij beweren, dat het denkvermogen —
volgens hen uitsluitend hersenwerk — onmiddellijk wordt
getroffen, terwijl wij niet dan een tniddellijken invloed aanne-
men. Wij meenen de gronden, waarop onze opvatting steunt,
genoegzaam in het licht gesteld te hebben en kunnen dus
tot eene korte bespreking der krankzinnigheid overgaan.
Twee vragen, dunkt ons, doen zich hier ter beantwoording
voor: van welken aard is de ziekte ? en: welk hersendeel
wordt er vooral door getroffen?
Ter geruststelling van velen, die wellicht het „schoenma-
ker, houd u bij de leest" op de lippen hebben, zij hier ver-
klaard, dat wij een dankbaar gebruik hebben gemaakt van
de inlichtingen, ons welwillend verstrekt door verschillende
medici, welke wij het genoegen hebben onder onze vrienden
te tellen en dat wij die werken vooral bestudeerd hebben, die
zij ons ter studie aanbevolen hebben, terwijl wij daarbij on&
best gedaan hebben zooveel we konden zelf te hooren, te zien'
en op te merken.
storingen van het bewustzijn en v.vn het verst.\nd.
Het antwoord op de eerste vraag — namelijk: van wel-
ken aard is de hersenziekte der krankzinnigheid? — kan niet
zeer afdoende zijn, gelijk wij reeds zeiden in een vorig hoofd-
stuk. Met het bloote en ook met het gewapende oog kan men
in de hersenen van vele krankzinnig gestorven menschen geen e
verandering waarnemen, en de scheikunde is zoover nog niet,
dat zij een onderscheid kan ontdekken tusschen hersenen van
een gezonde en van een waanzinnige.
De geleerden spreken van eene functioneele storing, waar-
van na den dood dikwijls geen erkenbaar spoor overblijft;
maar wijl geene functie kan gestoord zijn, wanneer niet tevens-