Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK VI.
zoogenaamde zielsziekten.
Het beginsel, waardoor de mensch leeft, is: „een onstoflFe-
lijk denkend en vrij willend wezen," en vandaar, dat zijne
levensuitingen steeds boven de stof staan en zelfs niet onmid-
dellijk aan de stof zijn gebonden. Eene eigenlijke ziekte des
geestes, eene psychose in den strikten zin des woords, bestaat
er dus niet. Maar de ziel heeft, zoolang wij leven, voor al
hare werkingen het lichaam noodig en zelfs in haar denken
en willen kan zij zich van dien band niet losmaken. Komt
ons, in weerwil van alles, wat er over dit punt vroeger
geschreven en gewreven is, eene gekke ziel, dat wil zeggen
een wezen, dat in zijne natuurlijke verrichtingen per se den
verkeerden weg op gaat en valsch redeneert en averechts wil,
als eene onbestaanbare tegenspraak voor, — toch weten wij
zeer goed, dat het „compositum humanum," de mensch, gek
kan zijn, en wij vinden die kwaal de droevigste van alle,
welke den mensch kunnen treffen, wijl zij het vermogen aan
banden legt, waardoor de mensch mensch is, zijn verstand
n.l. en zijn wil. De oorzaak dezer ziekte, die niet hoofdzake-
lijk in de ziel kan zetelen, moet gezocht worden in die orga-
nen, welke wij bij al ons denken en willen noodig hebben,
«n dat zijn de organen der innerlijke zinnen: de hersenen.
Op dit punt bestaat trouwens geen verschil van meening.
„Krankzinnigheid is eene ziekte der hersenen" is eene uit-