Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
de plant.
De groote vlucht, welke de organische scheikunde in de laatste
jaren genomen heeft, en de verrassende uitkomsten der physio-
logische pi-oeven maken het eenigszins begrijpelj'k, dat men de
waarde der proefneming wel wat overschat heeft. „La phy-
siologie — beweert Barthélémy de St. Hilaire — doit obser-
ver les phénomènes tels que la nature les offre à nos regards ;
autrement elle met des hypothèses à la place des réalités.
L'expérimentation est sans doute chose fort utile, quand elle
sait se borner à un service secondaire suivant le conseil de
Cuvier ; mais en sortant de ses limites elle devient presque
un roman, où l'imagination prend une part très périlleuse"
Sedert dat Wöhler in 1828 voor 'teerst scheikundige verbin-
ding van organischen oorsprong in 't laboratorium bereidde,
heeft men zich met onverdroten ijver op de zoogenaamde
organische synthese toegelegd. De bereiding o.- a. van de
alizarine kleurstoffen, die men vroeger uit de meekrapplant
trok, de kunstmatige vervaardiging van suiker (niet saccharine),
die onlangs aan Fiseher na vele proeven gelukte, en meer
andere experimenten van dat soort, geven ons het recht te
beweren, dat in de plant werkelijk de scheikundige krachten
werkzaam zijn. Van den anderen kant mogen wij, op grond
van physiologische proeven, aannemen, dat ook de physische
krachten bij den opbouw van het plantaardig organisme ruim
haar deel hebben, zooals b. v. de osmose, de imbibitie enz. enz.
Maar, „wanneer de tegenstanders van het vitalisme beweren,
dat in de levende wezens volstrekt geene andere factoren werk-
zaam zijn, dan enkel en alleen de stoffen en de krachten der
levenlooze natuur, dan moeten wij deze leer bestrijden____
De tegenstanders van het vitalisme verdedigen hunne meening
gewoonlijk door te zeggen, dat, hoe meer vorderingen de
') La philosophie et les sciences: Revue des deux mondes (livr. 15 Nov. 1887).