Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK V.
physiologie der driften.
Zooals wij in de vorige afdeeling de zinnelijke hersenfuncties
bespraken, welke wij bij het denken noodig hebben, zoo moe-
ten we nu eenige woorden wijden aan de physiologische ver-
schijnselen, welke op den wil van invloed zijn, aan de driften.
Wij gebruiken het woord „drift" in de beteekenis van: eene
zinnelijke neiging, welke door eene zinnelijke opvatting van iets
verwekt wordt („appetitus sensitivus apprehensionem sensitivam
consequens") als eene begeerte derhalve, welke in zich met
zedelijk goed of kwaad niets te maken heeft, evenmin als
het goed of kwaad kan heeten, dat onze lichaamstemperatuur
bedraagt.
Die begeerten zijn ons ten goede gegeven, want, daar wij
menschen zijn, d. w. z. uit lichaam en ziel samengestelde we-
zens, kunnen wij het bij daden van het verstand en van den
wil alleen niet laten, maar hebben wij veel te volbrengen of
na te laten, waarbij ons lichaam niet buiten spel kan blijven.
Daarom is 't noodig, dat, ook ons lichaam zich vóór of tegen
iets kunne verklaren, en dat gebeurt door de neigingen, door
de driften. Om die reden staat ook Tolstoi in zijn berucht
werk: Die Kreutzer sonate op een geheel valsch standpunt;
want ook die neiging, we'lke met het „weest vruchtbaar en
vermenigvuldigt u" in verband staat, is den mensch niet tot zijn
V S. Thoitiiis, Summa, Ia Ilae, Q. XXFV, art. 1.