Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
virtus, derivata ab avo mediante patre, De heilige leeraar
zou in onze dagen tegen Weissmann positie genomen hebben,
maar van erfelijkheid en atavisme spreekt hij als van algemeen
bekende zaken, die men niet behoeft te bewijzen, maar welke
men moet trachten te verklaren.
Het atavisme — niet dât, hetwelk ons van de eene hypo-
these langs de andere tot een veronderstelden dierlijken voor-
vader wil terugbrengen, maar het feitelijk waargenomene
onder de kinderen der menschen — is een troost voor men-
schen, die het wegens de erfelgkheid bang om 't hart zou wor-
den. Wanneer zij van zwakke of ziekelijke ouders afstammen
kunnen zij toch de kranige natuur van een der stoere voor-
ouders uit den goeden ouden tijd geërfd hebben.
') Summa, I, Q. CXIX. art. II ad 2. „Dat in het zaad eene kracht zij,
door den vader van den voorvader afkomstig."