Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
uitputten en het zenuwstel diep schokken, brengen c
in een toestand, die tot waanzin voert; die aanleg
dispositie kan erfelijk worden, en allerlei zenuwkwalm-en'zi^-
tetoestanden hintten er uit voortvloeien. Wij cursivem^ h^,
woord kunnen, want de wet der erfelijkheid is geen ijzerï^wet^
of liever bij de erfelijkheid werken zoovele invloeden, öl
óf tegen, dat men wel pust factum de erfelijkheid kan consta-
teeren, maar ze niet ante factum kan voorzeggen.
Om slechts iets te noemen, de oogenblikkelijke toestand der
voortbrengers is van een niet te miskennen invloed op de af-
stammelingen, en die toestand kan er een zijn van betrekke-
lijke gezondheid bij overigens zieke personen, of omgekeerd.
Voegen zich nu hierbij andere invloeden, waardoor het orga-
nisme reageert tegen den ingeslopen vijand (de kwaal n.l.), dan
kan 't best gebeuren, dat de kinderen krachtiger, naar lichaam
en ziel gezonder zijn, dan men 't zou verwacht hebben. En dan
vergete men niet — wij willen het reeds hier zeggen, ofschoon
wij er later op moeten terugkomen — dat een aanleg kan
ontwikkeld of tegengegaan worden en dat eene verstandige
lichamelijke en zedelijke hygiène veel goed kan maken.
Eene andere eigenaardigheid der overerving en wij moeten
haar even ter sprake brengen, daar zij zich ook op het ge-
bied van verstand en aanleg vertoont, is het atavisme.
't Is alweder iets, wat den duisteren middeneeuwers goed
genoeg bekend was. St. Thomas oppert zelfs eene vraag, welke,
hoewel in eenigszins algemeeneren vorm, in den laatsten tjjd
door Weissmann ter tafel is gebracht: of er n. 1. bij dezen
vorm der erfelijkheid aan ,materia corpoi-alis semiiiis" (kiem-
plasma, zou Weissmann zeggen) moet gedacht worden, dat in
den voorvader aanwezig was en door den vader op den klein-
zoon overging, en de heilige leeraar vindt, dat zulks niet noo-
dig is, daar het voldoende is, „quod sit in semine aliqua
Over de driften spreken wij in de volgende afdeelinpf.