Boekgegevens
Titel: Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Auteur: Lockhart, James
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOG 11-12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203350
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE,
B.
'e gedenkwaardige uitvinding van sciPio ferreus , omtrent den
jare 1500, om de kubiek-vergelijkingen op te losfen, baande den
zveg tot de verhevenfle ontdekkingen. De Wiskunstenaars van elk
land werden fpoedig met dezelvs hekend gemaakt^ door de werken
van CARDANus, en befteedden het grootfie gedeelte der zestiende
eeuw^ om eene Imitatie^ welke in den regel heßaat, en waarfcbijn-
lijk altijd heflaan zal, weg te nemen. Hunne bemoeijingen leidden
tot belangrijke verbeteringen in de Algebra.
In de volgende eeuw nam descartes dit onderwerp onder han-
den , waaruit eene nieuwe ontdekking fproot, die zijnen naam onflerfelijk
gemaakt heeft; ivant het is onmogelijk dat men, zijne werken lezen-
de, niet zoude bemerken, dat de toepasßng der Algebra op de Meet-
kunde ^ aan een onderzoek an vden regel van ferreus, baren oor-
fprong te danken heeft.
Sints descartes tijd, hebben vele Schrijvers, wier namen een
boekdeel zouden vullen^ over hetzelfde belangrijke onderwerp, ge-
fcbreven. Zij hebben hetzelve uit elk mogelijk gezigtspunt befchouwd;
hun arbeid beeft het pad der ivetenfcbappen gemakkelijk en aange-
naam gemaakt, en zeer moeijelijke zverkzaamheden uitgewonnen.
Het onderhavige werk is flechts een fupplement op de fchrandere
gedachten van andere Schrijvers ^ en fpruit voor een groot gedeelte
voort uit een geduldig en zorgvuldig lezen en vergelijken hunner
methoden, en uit des Schrijvers groote begeerte om zijnen nakome-
B lin-