Boekgegevens
Titel: Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Auteur: Lockhart, James
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOG 11-12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203350
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 71 >
1®, Eene demonftratio van deze oplosfing, welke hij heeft weg gelaten,
ten einde het oordeel geheel vrij te laten.
Zulke equaties die zij zouden mogen bevinden, volgens hetzelfde
beginfel, oplosbaar te zijn , met de oplosfing er bij, zonder evenwel zul-
ken te nemen, die gereedelijk te verkrijgen zijn door het ftellen van an-
dere hoeveelheden voor de bekende wortels.
3®. Eene rangfchikking der wortels van de vergelijkingen van den s''«" en
^den graad, op de wijze zoo als men zulks vindt in Art. 22.
4?. Eene oplosfing van de equatie x® + x^ — a x® 4- x = — i, welke '
oplosfing tot verfcheidene andere geleidt.
5°. Zulke aanmerkingen die onder het bewerken der voorgenoemde on-
derzoekingen mogten voorkomen.
De Schrijver heeft een aanmerkelijk aantal exemplaren van het onderha-
vige werk voor zich gehouden, dewijl hij hoopt dat het hem veroorloofd S
zal worden om delve aan die jonge lieden aantebieden , die hem voldoende
antwoorden of aanmerkingen zullen toezenden, terwijl het zijn voornemen
is hier ook nog bij te voegen de hooggefchatte mathematifche tafels van
Profesfor barlow.
Konitigfleyn^ bij Haai lern
1826.

S 2