Boekgegevens
Titel: Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Auteur: Lockhart, James
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOG 11-12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203350
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Vorige scan Volgende scanScanned page
AAN
ELIZABETH. LOCKHART
VAN LANHAMS
IN HET GRAAFSCHAP VAN ESSEX IN ENGELAND.

Aa
i^an U, mijne waarde Echtgenoote! draag ik dit werk op.
Het is eene verfchuldigde hulde aan uwe deugden. Reeds in
jeugdigen leeftijd gehuwd, had Gij het opzigt over eene uitge-
breide huishouding en forschtet den last der zorgen, onafTchei-
delijk van een talrijk gezin. Terwijl Gij uwe pligten met voor-
beeldige ftérkte van geest en wijsheid vervuldet, vondt Gij nog
ledigen tijd, om U in letterkundige oefeningen te verlustigen.
Maar uw lof voor de zorg en liefde, door U bewezen aan de
kinderen van mijn vorig huwelijk, kan nooit genoeg geprezen
worden. Gij zijt in waarheid eene moeder geweest voor de moe-
derloozen. Desgelijks hebt Gij met een gevoelig hart voor het
leed van anderen, voor zoo verre uwe middelen toelieten, de
deugdzame armen bedeeld.
A 2 De