Boekgegevens
Titel: Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Auteur: Lockhart, James
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOG 11-12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203350
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Vorige scan Volgende scanScanned page
< ö >
lingen een voorbeeld van Tjaarftigheid na te laten. Het begint met
de grondbeginfels, ten einde de jonge aankomelingen uit te lokken ^
dewijl zij dikwijls afgefchrikt worden van een afgetrokken onder-
werp, bijaldien de eerfte bladzijden reeds zaken bevatten ^ die aan
hunne gewone fludiën geheel vreemd zijn.
De inlasfching van verfchillende oplos fingen, door onderfcheidene
Schrijvers gegeven, zal het onderzverp in een helderder licht plaatfen.
IVat des Schrijvers eigene methode, tot het ontdekken, der wor-
tels, door middel van juiste uitdrukkingen, betreft, indien hij niet
bekende, dat dezelve veel meer arbeids dan die van ferreus, ver-
eischt, zouden zijne lezers dit fpoedig ontdekken; maar hij veronder-
ßelt dat geen een dezer regels ooit tot dat einde zal gebruikt wor-
den, dewijl men bij nadering zoo veel fchielijker werkt. Evenwel
heeft, des Schrijvers methode eene nuttige toepasßng ^ voor dewelke
die van ferreus niet vatbaar is.
De Nadering (approximatie') in dit werk voorkomende, is verge-
zeld van talrijke voorbeelden, meestendeels ten volle uitgewerkt. Dit
zoude fommige lezers,, die fnel van bevatting zijn, kunnen hinde-
ren ; doch, dan dient men hun te herinneren, dat de goede oude
weg gekozen is, op het voetfpoor van den grooten maseres, die,
in de voorrede van zijne „Trigonometrf zegt: „dat.het in het alge-
meen van alle ßelkundige werken waar is ^ dat hoe meer berekening
in dezelve voorkomt, boe gemakkelijker 21 j zullen verflaan worden3
en dat wanneer de bewerkingen weggelaten geworden zvaren, de
lezer dezelve door zijne vlijt zoude hebben moeten aanvullend