Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 degeschiedenis
hadden geene de minfte vrees voor de belegeraars,,
omdat ïij zich gerust verlieien op de fterkte vam
hunne ftad, zoo zeifs, dat zij hunne vijanden be--
fpotteden.
Antje. En gebeurde er op dat feest iets merk--
waardigs, Oom ?
Braafh. Ja, kindereni Toen Belzazar en zijne
gasten vol waren van den wijn, beval hij , dat men
de gouden en zilveren vaten, welke Nebucadnezar bij
de verwoesting Jeruzalem uit den tempel geroofd,
naar- Babel gevoerd en in den tempel van Belus ge-
plaatst hadjbrengsn zoude, ten einde de koning, zijne
gemalinnen en de verdere gasten uit dezelve mogten
drinken. Dit bevel werd ook met allen fpoed vol-
bragt, en de heilige tempelvaten, bekers en drinkfcha.
len, voormaals ter eere van Israels God gemaakt, en
in zijn Heiligdom gebruikt, beaekten nu de tafels bij
dezen afgodifchen maaltijd; terwijl de gasten, onder
het inzwelgen van den wijn, den lof hnnner gouden,
zilveren, koperen, ijzeren, houten en fteenen afgoden
bezongen. Dit bedrijf van den wellustigen koning
was een gruwelijk kwaad in de oogen van God, en
niets minder, dan eene fchandelijke ontheiliging en las-
tering van Hem en zijnen dienst, daar men de gewij-
de tempelgereedfchappen moedwillig ontheiligde en
misbruikte op een feest, aan ftomme afgoden gewyd.
Jan. Zulk een bediijf moet voor den koning en
zijne gasten, de fchromelijkfts gevolgen gehad heb-
ben, Trvi^e/-Braafh.