Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
van daniel. 93
Braafh. Hij was, waarfchijnlijk van moeders zij-
de , een kleinzoon van dien koning; fchoon Ntbucad~
nezar ook wel zijn vader wordt genoemd.
Willem. Zijn grootvader was toch zijn vader
niet.
Braafh. Dat is zoo, IVtllem! doch de woorden
vader en zoon ftrekten zich bij de oosterlingen veel
verder uit, dan tot de eigenlijke beteekenis van ouders
en kinderen, en bevatten ook grootvader, kleinzoon
en latere afflammelingen. Deze Belzazar was een dar-
tel en brooddronken vorst, door den onden gefchied-
fchrijver Xemphon een hdligfchendende koning ge-
noemd. Z^jne hoofdftad Babel was, in het laatfte
jaar van zijne regering, door Cyrus met eene geduch-
te legermagt van Perzen en Meden omfingeld. Hoe
zeer de ftad in het uiterfte gevaar was, (daar Cyrus
het water van den Eufraat had weten af te leiden,
waar door het bed, of de grond van de rivier, mid-
den in de ftad, een droog en befjaanbaar pad was ge.
worden,) rigtte hij nogtans in de belegerde flad, en
in zulk een gevaarlijk tijdflip voor dezelve, eenen groo-
ten maaltijd aan, waarop al zijne rijksgrooten genoo-
digd waren; en in alle huizen werden maaltijden gehou-
den, op welke het, evenals in het paleis, zeer drok
toeging met brasfen en zwelgen.
Mietje. En waarom deden zij dat. Vader?
B raa fh. Zij vierden een gemeenfchappelijk feest,
ter eere van al de Babylonifche goden want zij
had.