Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
po
de geschiedenis
Nebucadnezar deze geduchte bezoeking ondervinden?
Karei. Niemand dan God,
Braafh. Wanneer nu iemand van Gods wege,
een zoo buitengewoon en tevoren reeds aangekon.
digd oordeel treft, mag men dan een oogenblik tw^-
felen, of hij zulks verdiend hebbe?
Karei. Zoo ver heb ik nog niet doorgedacht, Omn !
Braafh. Ik zal u echter meer zeggen: Hovaardig-
heid is voor de verbreking , en hoogheid des geestes voor
den val, gelijk de wijze Salomon ons leert (♦). Ver-
regaande trotschheid was een hoofdtrek in Nebucad.
nezars, anders niet zoo flecht, karakter, en daarom was
hem deze tuchtiging van Gods band allernuttigst, om
zich voor den hoogen God te vernederen; want die-
zelfde paleizen en lusthoven, op welker ftichting hy
zich zoo zeer verhoovaardigd had , ftrekten hem nu
tot gevangenisfen, en ware getuigen van zyne diepe,
allerdiepfte vernedering,
Antje. Is Nebucadnezar ook naderhand weder van
zijne ziekte genezen, en in zyn koningryk herlleld,
Oom >
Braafh, Antje! toen de door God bepaalde
tyd verloopen was, herkreeg hy met zyn verftand ook
zijn gezag, en zyne majefteit werd nog luisterryker,
dan tevoren. En nu erkende hy door eene openiyke
beiydenis Gods oppermagt over alles.
Willem. Mag ik nu nog eens eene vraag doen,
Vadei ? Braafh.
f) Sp.euli. XVI; i8.